محمد تات

محمد تات متولد ۱۳۶۰ یکی از بنیانگذاران آکادمی باینری آپشن ایرانیان و مدرس و استاد باینری آپشن و فارکس است.

ایشان خالق استراتژی فرار از زندان استراتژی مخصوص به آکادمی باینری آپشن ایرانیان است.

محمد تات به همراه برادر خود مهدی تات سه سال هست که به تدریس دانشجویان و معامله گران باینری آپشن و فارکس مشغول است.

از شاگردان ایشان می‌توان به نیما شکری نفر اول معامله گران باینری آپشن در مسابقات جهانی اشاره کرد.

کانال سیگنال فارکس و باینری آپشن ایرانیان زیر نظر ایشان اداره می‌شود.

آیدی استاد محمد تات:

@mohammad_tat