نوشته‌ها

مهدی تات

 

Advertisements

ادامه مطلب …

بازدیدها: 946

استراتژی 90 درصد باینری آپشن half trend

ادامه مطلب …

Advertisements

بازدیدها: 123

استراتزی 60 ثانیه باینری آپشن

ادامه مطلب …

Advertisements

بازدیدها: 65

ادامه مطلب …

Advertisements

بازدیدها: 56

ادامه مطلب …

Advertisements

بازدیدها: 101

ادامه مطلب …

Advertisements

بازدیدها: 33

ادامه مطلب …

Advertisements

بازدیدها: 324

ادامه مطلب …

Advertisements

بازدیدها: 22

ادامه مطلب …

Advertisements

بازدیدها: 144

ادامه مطلب …

Advertisements

بازدیدها: 251