نوشته‌ها

مهدی تات

 

Advertisements

ادامه مطلب …

بازدیدها: 564

استراتژی 90 درصد باینری آپشن half trend

ادامه مطلب …

Advertisements

بازدیدها: 68

استراتزی 60 ثانیه باینری آپشن

ادامه مطلب …

Advertisements

بازدیدها: 48

ادامه مطلب …

Advertisements

بازدیدها: 37

ادامه مطلب …

Advertisements

بازدیدها: 59

ادامه مطلب …

Advertisements

بازدیدها: 28

ادامه مطلب …

Advertisements

بازدیدها: 179

ادامه مطلب …

Advertisements

بازدیدها: 18

ادامه مطلب …

Advertisements

بازدیدها: 77

ادامه مطلب …

Advertisements

بازدیدها: 168