همه مطالب, استراتژی‌ها, مقاله‌های آموزشی مختلف

آموزش باینری آپشن قسمت پنجم (ورود به معامله)

کانال سیگنا فارکس

خب دوستان به یه بخش فوق العاده جذاب اومدیم همون بخشی که شما دوست دارین ، حالا که یه سری چیزهارو یاد گرفتیم چطور باید وارد یک معامله بشیم یا اصال کجاها خرید بزنیم کجاها فروش بخش جذابیه ، نه؟

با ماهمراه باشین

شرایط ورود به معامله

از طریق حمایت مقاومت :

خب از طریق حمایت مقاومت به دوسبک یا دو طریق میشه ورود کرد به معامله ،که معامله با سود بسته خواهد شد.

مخالف روند بازار : 

نحوه ورود به معامله خرید :خب روند بازار نزولیه و روند نزولی به یه حمایت باید برخورد کنه وقتی به حمایت برخورد کرد و اونو نشکوند این یعنی از اون خط رد نشد یعنی قصد داره برگرده و روند عوض بشه و ما میتونیم خرید بزنیم مثل عکس زیربه فلش دقت کنین.

نحوه ورود به معامله فروش :و حاال برعکس فرض کنین که رونو صعودیه و کندل ها میزنن به یه خط مقاومت قوی و اونو رد نمیکنه این یعنی قصد داره برگرده و توی اون لحظه ما میتونیم ورود کنیم و فروش رو بزنیم مثل عکس زیر به فلش دقت کنین.

خب با استفاده از حمایت مقاومت ما تونستیم مخالف روند بازار ترید کنیم. حالا بریم ببینیم چطور میشه با حمایت مقاومت در موافق روند بازار ترید زد

موافق روند بازار :

نحوه ورود به معامله خرید :خب قسمتهایی گیرمیاریم که روند بازا رصعودیه و کندل های صعودی برخورد میکنن به خط مقاومت ، حاال فرض میکنیم که اونو میکشونه و از قیمت از خط مقاومت فراتر میره این یعنی خرید ادامه داره و در اینجا ما میتونیم ورود کنیم و معامله خرید رو باز کنیم ، مثل عکس زیر

نحوه ورود به معامله فروش :خب قسمتهایی گیرمیاریم که روند بازار نزولیه و کندل های نزولی برخورد میکنن به خط حمایت ، حاال فرض میکنیم که اونو میکشونه و از قیمت از خط حمایت پایین تر میره این یعنی فروش ادامه داره و در اینجا ما میتونیم ورود کنیم و معامله فروش رو باز کنیم ، مثل عکس زیر

خب دوستان با استفاده از حمایت مقاومت شما یاد گرفتین که چطور ورود کنین اما ما فقط دو حالت رو به شما نشون دادیم روند صعودی و روند نزولی ، حاال اگه روند سایدوی یا همون رنج بود ، چطور؟خب ما پیشنهاد نمی دیم که حتما در روند رنج وارد بشین اما اگه وارد شدین دقت و مهارت بیشتری میطلبه چون خیلی وقتا ممکنه ضرر کنین نحوه ورود به بازار رنج با استفاده از حمایت و مقاومت: خب در این مدل فقط میتونیم عکس حالت قبلی بازار ترید کنیم یعنی یه جورایی مخالف روند حساب میشه در این عکس زیر قسمت هایی که کندل های نزولی میخورن به حمایت و درصورت شکسته نشدن حمایت میشه خرید زد و از اونطرف کندل های صعودی که به مقاومت برخورد کنن و شکسته نشه میشه فروش زد

روش سوم ورود به معامالت فارکس و باینری

خب روش بعدی ورود به معامله با استفاده از اسالیتور ترند الین هستش که بسیار روش قوی هستش ولی خب موافق روند بازار ترید میکنیم نحوه ورود به معامله با اس فاده از اسیلاتور ترند لاین خب بچه ها اینو میدونین که هر روندی یه برگشت کوچیکی داره و دوباره به روند اصلیش ادامه میده یعنی روند صعودی یه روند های نزولی ویا بازگشتی کوچیکی داره ولی فورا دوباره بک میخوره و صعودی بودنشو ادامه میده درخصوص روند نزولی هم همینطور شرایط ورود به معامله خرید :خب اگه به عکس زیر توجه کنین میبینین که توی روند صعودی ما ترند لاین رو در کف قیمت ها یعنی همون نقاط بازگشتی کوچیک رو رسم میکنیم و در جاهایی از روند صعودی کندل های فروش برخورد میکنن به خط ترند لاین و اونو نمیکشونن میشه وارد یه معامله خرید شد که خیلی هم قدرتمنده

شرایط ورود به معامله فروش : به عکس زیر توجه کنین میبینین که توی روند نزولی ما ترند الین رو در سقف قیمت ها یعنی همون نقاط بازگشتی کوچیک رو رسم میکنیم و در جاهایی از روند نزولی کندل های خرید برخورد میکنن به خط ترند لاین و اونو میکشونن میشه وارد یه معامله فروش شد که خیلی هم قدرتمنده

خب ما تا اینجا سه تا از روش های فوق العاده قدرتمند برای ورود به معامله رو برای شما توضیح دادیم ، من دوست دارم سومین روش رو به شما بگم که البته توضیحات بیشترش رو باید آقای مهد ی تات به شما بگن چون این روش ازایشونه

اندیکاتور پرفسورا :

اندیکاتور پرفسورا واقعا اندیکاتور خوبیه که به شما نقاطی که برای ورود به معامله احتیاج داری ن رو با فلش یا آالرم به شکل خاصی نشون میده که نیاز به مهارت و یا دانش زیادی نمیخواد که شما طبق اصولی که از آقای تات یادمیگی رین می تونی ن به خوبی از ای ن استراتژی استفاده کنین اندیکاتور پرفسورا یه اندیکاتوریه که در جهت روند بازار به شما سیگنال میده میتون ین در این عکس مشاهده کنین

برا ی دریافت اندیکاتور پرفسورا به آی دی و شماره زی ر پ یام بدین و همینطور برای دریافت و آموزش های بیشتر خصوصا در روش های ورود به معامله می تونین به شماره ز یر پیام بدی ن و یا اینکه به سای ت باینر ی آپشن ای رانیان سر بزنین mahditatm/me.t://https و یا به شماره ی 09336161040 پیام بدین ممنون از اینکه با ماهمراه بودین امیدوارم از این مطالب استفاده مفیدی کرده باشین

بازدیدها: 0

نوشته های مشابه